Dịch vụ

Cung ứng vật tư

Để hoàn thiện quy trình quản lý trang trại khép kín, đảm bảo chất lượng nông sản đầu ra, VIFOTEC nghiên cứu và lựa chọn những vật tư nông nghiệp phù hợp nhất với mỗi sản phẩm nông sản, đặc tính thổ nhưỡng, mùa vụ để cho ra những sản phẩm thực phẩm tươi ngon, an toàn và giữ nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng nhất.

Quản lý trang trại

VfSC (Chuỗi an toàn thực phẩm) là một phần mềm mở, áp dụng công nghệ Block Chain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam theo nguyên tắc “Từ trang trại đến bàn ăn” cho các trang trại chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và cây cảnh.