Xuất khẩu nông sản

Bên cạnh nền tảng quản lý trang trại VfSC, VIFOTEC còn hoạt đông trong lĩnh vực kinh doanh thương mại trong đó có kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Với tiền thân là Ban VfSC thuộc Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, VIFOTEC đã thiết lập quan hệ thương mại với rất nhiều đối tác xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế, với sản phẩm chủ lực là nông sản xuất khẩu chất lượng cao. Công ty Cổ phần VIFOTEC xác định tầm nhìn “Chung tay giữ gìn bản sắc Việt với một nền nông nghiệp sạch”, đem tinh hoa nông nghiệp Việt Nam kết hợp cùng các công nghệ hiện đại nhằm giới thiệu và phân phối nông sản Việt Nam ra toàn thế giới.